Sociale contacten

Iedereen hoort erbij

Samen dingen doen & steun

Zinvolle dingen doen

Interesse in de maatschappij