Bestuur

Het bestuur van het wijksamenwerkingsverband is verantwoordelijk voor besluiten en de dagelijkse gang van zaken binnen het WSV. Bij de besluitvorming zal het bestuur de samenwerkingspartners betrekken.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Ivo Minken (huisarts)

Vice-voorzitter: Nanny van den Braken (huisarts

Penningmeester: Jaap van Doorn (apotheker

Secretaris: Sanne Steeman (apotheker)

Lid: Stefen van Giezen (fysiotherapeut)

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang en eindresultaten van het wijksamenwerkingsverband. Daarbij zijn de afzonderlijke bestuursleden aanspreekbaar op de toegewezen portefeuilles. Binnen het wijksamenwerkingsverband beperkt het bestuur zich tot de hoofdlijnen van beleid en bestuur. De eindverantwoordelijkheid berust bij het bestuur.

Wijkmanager

Het bestuur wordt ondersteund door een wijkmanager. De wijkmanager geeft in opdracht van het bestuur ondersteunend leiding binnen het WSV en vertaalt het strategisch beleid op tactisch en operationeel niveau. De wijkmanager doet beleidsvoorstellen, is betrokken bij de beleidsvaststelling en voert het beleid uit. Daarnaast streeft de wijkmanager naar een intensievere samenwerking tussen de medewerkers van de aangesloten praktijken en andere partijen in Leiden, zoals de gemeente Leiden, Sociaal domein, thuiszorgorganisaties en organisaties actief op het gebied van zorg en welzijn.